BeneFIT Business

“Make VITALITY the PRIORITY of your business!"

Wist je dat een vitale medewerker productiever is, minder verzuimt en daarmee direct meer oplevert voor jouw organisatie?

BeneFIT Business faciliteert MKB, overheidsinstellingen en scholen om Vitaliteit een duurzaam onderdeel van de bedrijfscultuur te maken middels een Vitaliteit-Plan en -interventies op maat.

De gemiddelde verzuimkosten per dag voor een zieke werknemer in Nederland zijn ongeveer €415,60. Naast de doorbetaling van loon á gemiddeld €155-, per dag draagt de werkgever ook kosten voor vervanging, het verlies van productie, de arbo-dienstverlening en voor de verzuimbegeleiding (bron: CBS en Centraal Beheer).

Mission statement:
Het is ons doel om jouw organisatie te ondersteunen met het inrichten van een vitale, gezonde en veilige werkomgeving voor jouw werknemers. Hiermee wordt de duurzame inzetbaarheid vergroot, verbetert de productiviteit en is er minder verzuim & verloop onder medewerkers. Als gevolg zal de organisatie betere resultaten boeken middels vergroting van de productiviteit.

Vraag een persoonlijke offerte aan

Wat doet BeneFIT Business?

BeneFIT Business richt zich met haar eigen ontwikkelde interventies op de gehele organisatie waarmee Vitaliteit onderdeel wordt van de bedrijfscultuur en alle medewerkers worden bereikt.
Met reguliere bedrijfsfitness worden enkel de 20% gemotiveerde & actieve medewerkers bereikt wie reeds zelfstandig aan hun gezonde leefstijl & vitaliteit werken.
Met de interventies van BeneFIT Business richten we ons op zowel de actieve als (nog) inactieve medewerker:
– De ‘vitale medewerkers’ wordt in hun kracht gezet en zijn de ambassadeurs van het Vitaliteitsprogramma binnen jouw organisatie.
– De ‘inactieve medewerker’ bieden we laagdrempelige tools aan met het doel de fase van het gedrag te beïnvloeden om veranderingsbereid te worden.

De interventies van BeneFIT Business staan voor: 

  • Verbeterde bedrijfsresultaten middels: verhoogde productiviteit, lager verzuim en kleiner verloop.
  • Impact op de bedrijfscultuur door interventies gericht op management, team & individu waarmee Vitaliteit bespreekbaar wordt binnen de organisatie.
  • Een persoonlijke & duurzame aanpak middels een Vitaliteit-Plan op maat.
  • Het verhogen van de zelf effectiviteit van de medewerkers.
  • Educatie geven en beïnvloeden van het veranderen van de fases van gedrag.

De kans dat een werknemer ziek wordt en thuis komt te zitten door ziekte of een burn-out is kleiner wanneer hij / zij fysiek en mentaal fit is. Een fitte werknemer biedt dus voordelen voor de werkgever. Uit onderzoek blijkt dat fitte werknemers het Nederlandse bedrijfsleven in een Realistischscenario maar liefst 240 miljoen euro kan opleveren (bron:
PWC en TNO).

Aan de hand van het ‘transtheoretisch model of change’ (TTM) beïnvloeden we met onze interventies duurzaam het gedrag van de medewerkers om hen te begeleiden naar een vervolgfase van de ‘Stages of Change’. Hiermee worden zij geïnspireerd om veranderingsbereid te worden en daarmee intrinsiek gemotiveerd om bewust om te gaan met hun vitaliteit en gezonde leefstijl. 

Vraag een persoonlijke offerte aan


Hoe gaan we te werk?

Stap 1: Quick Scan
Wij willen jouw organisatie graag beter leren kennen zodat we jou een passend advies op maat kunnen geven. Aan de hand van de ‘Quick Scan’ krijgen we inzicht in de belangrijkste Vitaliteitscomponenten binnen jouw organisatie.

Stap 2: Voorstel Vitaliteitsplan
Aan de hand van de ‘quick scan’ maakt BeneFIT Business een ‘Vitaliteit Advies’. Dit is een plan op maat waarmee jouw organisatie de grootste progressie kan boeken en daarmee direct impact heeft op jouw bedrijfsresultaten. In een persoonlijk gesprek leggen wij ons voorstel uit.
A) Wat zijn de bedreigingen binnen de organisatie wat betreft de Vitaliteit van zowel het  bedrijf zelf als haar medewerkers. Het bedrijf krijgt hierbij een Vitaliteit cijfer.
B) Welke interventies van BeneFIT Business adviseren wij om zowel het bedrijf als haar medewerkers vitaler en gezonder te krijgen? Hierbij presenteren wij:
1) Globale planning voor de komende 12 maanden.
2) Maken we gebruik zowel subjectieve als objectieve meetinstrumenten om de voortgang te presenteren en zetten wij in samenwerking met het bedrijf Vitaliteitdoelen op. Tevens maken wij inzichtelijk wat het de bedrijf oplevert wat betreft ziekteverzuim.
3) Wij adviseren het bedrijf hoe de Vitaliteit onderdeel van de werkcultuur kan worden door specifieke interventies gericht op directie & management: hoe kan je de 80% inactieve medewerkers bereiken?

Stap 3: Nul meting binnen de organisatie
We starten met een nulmeting aan de hand van één of enkele van onze vragenlijsten. De gekozen vragenlijsten zijn afgestemd op jouw belangrijkste vitaliteitscomponenten om de grootste impact op jouw organisatie te kunnen hebben. Aan de hand van de (anonieme) resultaten kunnen we de effectiviteit van de interventies voor jouw organisatie meetbaar in kaart brengen.

Stap 4: Interventies uitvoeren
De vragenlijsten geven ons input om onze vervolg interventies te personaliseren. Afhankelijk van wat jouw organisatie nodig heeft bieden we diverse interventies aan, zoals:
– Groepseducatie.
Met onze Leefstijl Trajecten de BeneFIT Lifestyle Boost & BeneFIT Lifestyle Change coachen wij jouw medewerkers naar een gezonde(re) levensstijl. Naast coaching, delen we onze kennis en is er veel aandacht voor zelfreflectie om duurzame resultaten te boeken.
– Groepstrainingen.
Hiermee stimuleren we het bewegen en sporten binnen jouw organisatie. Ideaal voor de team-building, maar ook als stok achter de deur om voldoende te bewegen. We bieden interventies zoals small group training binnen jouw bedrijf, lunch wandelingen, yoga en bootcamp.
– Workshops & masterclasses
Onze interactieve presentaties zijn gericht op zowel het management als de medewerkers. Hiermee gaan wij, en medewerkers onderling, het gesprek aan hoe we vitaliteit onderdeel van jouw bedrijfscultuur kunnen maken.
– 1 op 1 begeleiding:
Zijn er medewerkers binnen jouw organisatie voor wie extra coaching en begeleiding nodig is om extra impact te maken op de vitaliteit? Hiervoor zijn onze professionals beschikbaar en bieden personal training, vitaliteitscoaching en diëtetiek aan.

Stap 5: (Tussen) evaluatie en presentatie van de resultaten
Na het afronden van de Vitaliteitsinterventies zullen de vragenlijsten van de nulmeting worden herhaald en worden de resultaten gepresenteerd.

Vraag een persoonlijke offerte aan